دسته‌ها
البرز ایران

قلل دوخواهران

قلل دوخواهران

قله های مرتفع دو خواهران در خط‌الرأس البرز مرکزی که یک طرف آن (غرب) دماوند و طرف دیگرش (شرق) چَپَکرو قرار دارند. در بسیاری از کتاب ها و نقشه ها “دوخواهران” را “چَپَکرو” می نامند. از سمت شمال قله چپکرو را می بینیم به نظر می رسد که قله به طرف چپ خود نگاه می کند به همین علت نام کوه را (چَپَکرو) گذاشتند. ارتفاع کوه 4250 متر میباشد.

بهترین زمان سفر:
– بهترین زمان سفر به قله ها در فصل بهار می باشد.

اگر اهل ماجراجویی هستید و مایلید با کمترین هزینه بیشترین لذت را ببرید ، ما به شما تورهای کوه نوردی ایران را بیشنهاد می کنیم.