دسته‌ها
ایران فارس

کلاه فرنگی (آرامگاه وکیل)

شیراز

عمارتی بازمانده از دوران حکومت زندیان که از آن به کلاه‌فرنگی یا آرامگاه وکیل یاد می‌شود، در شهر شیراز و در باغی خرم با منظره‌ای زیبا قرار دارد.

عمارت کلاه‌فرنگی، میزبان پیکر کریم‌خان زند است

معماری و تزئینات انجام شده در این عمارت بسیار زیبا و دیدنی است و امروزه نیز از این مکان به عنوان موزه استفاده می‌شود.