دسته‌ها
ایران یزد

مسجد جامع یزد

نتیجه تصویری برای مسجد جامع یزد

مسجد جامع یزد به شیوه یک ایوان در دل کویرست که حدود ۱۰۰ سال و سه دوره بنا شده. پایه های اصلی مسجد را ساسانیان و بنای فعلی مسجد از لحاظ شیوه معماری متعلق به دو دوره موسوم به آذری است.

نتیجه تصویری برای مسجد جامع یزد

بنای گنبد خانه متعلق به دوره ایلخانی و سر در رفیع مسجد متعلق به زمان شاهرخ و دوره تیموری است. این بنا از لحاظ خوابیدگی گنبد، سردر رفیع و بلند و همچنین کاشی کاری زیبا و منحصربه فرد، شهرت دارد و فوق العاده زیباست.