دسته‌ها
گیلان

قله سیالان

قله سیالان

کوهی جادویی که از یک سو به منطقه تاریخی الموت و سوی دیگرش به دره بی‌نظیر دوهزار می‌رسد. صعود به سیالان از قسمت جنوب و فرود از آن از قسمت شمال می تواند تجربه زیبای در عین حال دوگانه را ایجاد کند چرا که ناحیه کوهستانی سرد و خشک الموت درمقابل کوهپایه های کاملا مرطوب و جنگلی شمالی تنکابن را تواما قرار دارند. ارتفاع این کوه ۴۱۷۵ متر است.

تصویر مرتبط