تفرجگاه های مشهد-پارک کوهسنگی

تفرجگاه های مشهد-پارک کوهسنگی

هوایی لطیف و پاک به همراه نسیمی خنک در تابستان موجب شده تا خانواده های بسیاری به دیدار از این مکان زیبا ترغیب شوند. وجود چنین پارک بزرگ و سر سبزی در داخل شهر مشهد، توانسته در هوای منطقه نیز تأثیر بگذارد. طرح بزرگ توسعه مجموعه تفریحی و گردشگری کوهسنگی به وسعت ۱۰۰ هکتار با باغ های هفتگانه شامل باغ […]