منطقه زراس؛ بهشتی در خوزستان

منطقه زراس؛ بهشتی در خوزستان

اینجا صبح با عطر سبزه‌ها و عطر آرامش آغاز می‌شود و آفتاب نرم نرمک از پشت ارتفاعات خودش را پهن می‌کند به روی دشت‌ها. قدم می‌گذاری بر مخملی‌ترین چمن‌ها و پر می‌شود مشامت از عطر گل‌‌ها، دیده‌ات از مناظر دل‌انگیز زاگرس، دلت از صدای دل‌نشین چشمه‌سارها و نغمه خوش پرندگان. اینجا زراس است؛ بهشتی در دل خوزستان. جاذبه‌ای […]