موزه جواهرات ملی ایران (خزانه ملی جواهرات)

موزه جواهرات ملی ایران (خزانه ملی جواهرات)

موقعیت موزه جواهرات ملی روی نقشه در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع، مجموعه‌ای از جواهرات قیمتی و سنگ‌های ارزشمند تاریخی ایران نگهداری می‌شود که از آن به خزانه‌ی جواهرات ملی یاد می‌‌شود. البته جمع‌آوری این گنجینه‌ی نفیس ابتدا در زمان حکومت صفویان شروع شد، در دوران حکومت قاجاریان به کاخ گلستان انتقال یافت و در […]