دسته‌ها
ایران تهران

موزه جواهرات ملی ایران (خزانه ملی جواهرات)

تهرانگردی

موقعیت موزه جواهرات ملی روی نقشه

در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع، مجموعه‌ای از جواهرات قیمتی و سنگ‌های ارزشمند تاریخی ایران نگهداری می‌شود که از آن به خزانه‌ی جواهرات ملی یاد می‌‌شود. البته جمع‌آوری این گنجینه‌ی نفیس ابتدا در زمان حکومت صفویان شروع شد، در دوران حکومت قاجاریان به کاخ گلستان انتقال یافت و در دوران حکومت پهلوی اول، به دستور رضا شاه به زیرزمین کاخ مرمر منتقل و در سال ۱۳۱۶ پس از اتمام ساختمان بانک ملی، بخش اعظمی از جواهرات به موزه‌ی بانک راه یافت و در آن مکان نگهداری شد، که می‌توان به الماس دریای نور، جقه نادری، تخت نادری، تخت طاووس، کره جواهرنشان، تاج کیانی و تاج فرح پهلوی اشاره کرد.