دسته‌ها
ایران یزد

باغ دولت آباد یزد

تصویر مرتبط

این باغ فوق العاده زیبا، ۲۶۰-۲۷۰ سالیست که به دستور محمد تقی خان بافقی ساخته شده و یادگار دوران افشاریه و زندیه است.
باغ دو در دارد که در اصلی در بلوار دولت آباد است و هم اکنون در حال بازسازیست اما میتوان از در دیگر در خیابون رجایی وارد شد و پس از گذر از هشتیه بزرگ و زیبایش میتوان از دیدن « صنایع دستی » انجا لذت برد.

تصویر مرتبط
در اکثر اتاقهای باغ ، حوضی ست و بادگیر معروف این باغ در یکی از همین اتاقهاست، این بادگیر که ۳۳ متر ارتفاع دارد که از بلندترین بادگیرهای دنیاست و میتواند به خوبی یک کولر اطراف را خنک کند.

نتیجه تصویری برای باغ دولت آباد