مسجد جامع یزد

مسجد جامع یزد

مسجد جامع یزد به شیوه یک ایوان در دل کویرست که حدود ۱۰۰ سال و سه دوره بنا شده. پایه های اصلی مسجد را ساسانیان و بنای فعلی مسجد از لحاظ شیوه معماری متعلق به دو دوره موسوم به آذری است. بنای گنبد خانه متعلق به دوره ایلخانی و سر در رفیع مسجد متعلق به […]