پارک جنگلی وکیل آباد مشهد

پارک جنگلی وکیل آباد مشهد

در انتهای بلوار عریض و زیبای وکیل آباد در جنوب غربی شهر مشهد، یکی از بزرگترین و زیباترین پارک های جنگلی منطقه در دره ای باصفا را می بینی. قدیمی ترین پارک جنگلی مشهد با وسعت ۷۰ هکتار، در سال ۱۳۴۸ توسط مالک وقف و تحویل شهرداری شد تا مکانی باشد برای آسایش همه مردم. پوشش گیاهی […]