دسته‌ها
ایران یزد

نگین کارونسراهای دوره صفوی

کویر، گرما، ستارگان در آسمان شب، مسافران خسته و نیازمند استراحت، همه علتی برای خلق یک شاهکار معماری دیگر از سوی معماران عصر صفویه شد. در دوره صفویه به ویژه شاه عباس، احداث ساختمان های عام المنفعه مانند پل، حمام، مدرسه، آب انبار و مخصوصا کارونسرا فزونی یافت. در جاده یزد- کرمان که در تابستان هوای گرم و سوزانی داشت و از راه های کویری محسوب می شد، به کوشش گنجعلی خان، حمکران وقت کرمان، کاروانسراهای زیادی ساخته شد که شاخص ترین آن، کارونسرای زین الدین است.

رباط زین الدین

یکی از زیبا ترین ساختمان های دوره صفویه است که در ۶۷ کیلومتری جاده یزد- کرمان بنا شده است. رباط زین الدین و رباط زیره کاشان، تنها کاروانسراهای دایره ای شکل ایران هستند که نقشه های آنها با هیچ کدام از کاروانسراهای دوره صفویه قابل مقایسه نیست. می توان گفن که طراح یا مهندس آن از نوابغ معماری دوره خود بوده است.

نگین کارونسراهای دوره صفوی

شکل گرد و دایره ای شکل این کارونسرا به دلیل دفاع در مقابل شن های روان کویر ساخته شده است. نمای خارجی این کاروانسرا شامل یک دروازه در طرف جنوب، پنج برج که یک از آنها رو بروی دروازه روردی و دو برج در مشرق و دو برج در مغرب، در فاصله بیست متری از هم، می باشد.

کاروان سرای کرمان

فضای داخلی از و بخش اتاق های شاه نشین و اصطبل تشکیل شده است. بعد از دروازه و در ورودی بنا، دالانی ۸ ضلعی ساخته شده است. که از شرق و غرب به اصطبل ها راه دارد.بعد از دالان حیاط مرکزی رباط دیده می شود. این جیاط به صورت دوازده ضلعی است که به نام دوازده امام بنا شده است.

رباط زین الدین کرمان

اطراف آن شاه نشین و اتاق های هشت ضلعی و تقریبا مستطیل شکل برای استراحت و استقرار شاهان و یا دولت مردان، قرار دارد. پشت ایوان شاه نشین دو اتاق هشت ضلعی بزرگ با دو گنبد وجود دارد، چهار اتاق کوچکتر هم در این دو اتاق هستند در قسمت شمال شاه نشین، بادگیری وجود دارد که هوای خنک را به داخل عمارت هدایت می کند.
امروزه کارونسرا یا رباط زین الدین برای اقامت گردشگران داخلی و خارجی مزین شده است، اما سعی شده است که چهره اصیل آن از بین برده نشود. اتاق‌هایی که روزی شاه نشین عمارت بوده امروز سالن غذاخوری زیبایی است. در حال حاضر ظرفیت این اقامتگاه یکصد نفر می باشد. آرامش زندگی بدون هیاهو در فضایی سنتی، از مهمترین ارمغان های رباط زین الدین برای گردشگران است.

اگر قصد سفر به استانبول را دارید میتوانید قیمت تور استانبول را در سایت فاینداتور مشاهده کنید.