کتابخانه و موزه ملی ملک

کتابخانه و موزه ملی ملک

در سال ۱۳۱۶ به همت حسین آقا ملک، کتابخانه و موزه‌ی ملک، تاسیس و به آستان قدس رضوی اهدا شد. سپس در سال ۱۳۲۳ نیز از طرف وی، زمینی در باغ ملی تهران برای ساخت عمارت جدید کتابخانه و موزه وقف شد. مجموعه ملک، اولین موزه‌ی وقفی خصوصی در ایران است پس از مرگ ایشان و به […]